Střechy podkroví soukromých domů: typy, možnosti, zařízení

Přemýšlím o stavbě vlastního domu nebo dokonce letního domu, chci, aby byl dům krásný, na rozdíl od sousedních, pohodlný a funkční.Bylo by hezké, kdyby to bylo levné.Střecha podkroví umožňuje řešit téměř všechny tyto problémy.Exteriér domu se ukazuje být zajímavý a budova může být vyzdobena v různých stylech - všechny možnosti pro kombinace zastřešení, typ a tvar střechy, okna a balkony, a je pravděpodobně nemožné spočítat.O ceně stojí za to mluvit samostatně.

Kombinace ramp zaměřených různými směry dává velmi neobvyklý účinek.Nebudete nazývat takový dům obyčejným

Kolik stojí vybudování podkroví

Podkroví se považuje za rentabilní, protože není třeba utrácet peníze za stavbu zdí.To platí pouze částečně.

Nejprve se na vytvoření krokvového systému utratí mnoho peněz.Jeho cena závisí na zvoleném typu podkrovní střechy (viz níže) a na ceně řeziva ve vaší oblasti.

Za druhé, bude třeba zaplatit značnou částku za izolaci a parotěsnou zábranu podkrovní střechy.Je zřejmé, že samotný střešní materiál není dost vhodný na to, aby zajistil požadovanou klimatizaci obytných prostor(pokud je půda plánována obytná).Je nutné izolovat a izolační vrstva by měla být významná.Například pro střední Rusko by vrstva minerální vlny o vysoké hustotě měla být mezi 200 mm a vrstva hydroizolace a parotěsné zábrany.

Zatřetí, okna jsou mnohem dražší.Pokud je uděláte slyšitelnými, postaví speciální strukturu krokví, což komplikuje reliéf střechy, a proto zvyšuje náklady na materiál a instalaci.I na běžném štítu musíte myslet na endov zařízení a zadržování sněhu nad okny.

Instalace střešních světlíků na střeše

Druhá možnost - okna v rovině střechy - vyžadují zvláště pečlivé utěsnění, aby se zabránilo vniknutí srážek.Díky tomu je instalace 1,5 až 2krát dražší.Samotná okna stojí přibližně stejnou částku peněz: měla by mít zesílený rám a zesílené sklo, které vydrží zatížení sněhem.Kromě toho musí být rám pro údržbu otočný, což je také zvýšení nákladů.

Co je potřeba k instalaci vikýře a pořadí instalace součástí

V podkroví jsou umístěna dva typy oken - svislá a v rovině střechy.Oba typy lze použít v jednom projektu.Fotografie níže je dobrým příkladem takové kombinace.Určitě neřeknete, že dům je nezapomenutelný.A kolik dalších možností by mohlo být?

Podkrovní střechy v několika úrovních jsou také běžnou technikou

Kromě toho jsou tyto populární a levné střešní materiály na bázi kovůjako jsou profilované plechy, kovové dlaždice, střešní žehlička - nedoporučuje se používat při upevňování mansardové střechy soukromého domu.Existují dva důvody:

  1. Vysoká tepelná vodivost.Vzhledem k tomu, že kov vede teplo velmi dobře, je nutné pokládat velkou tloušťku tepelně izolačních materiálů.Jinak bude v létě v podkroví příliš horké a v zimě chladné.
  2. Zvýšený hluk generovaný povlakem během deště.I obyčejná kovem pokrytá střecha zní jako buben za deště.Podkroví je v oblasti mnohem větší a „nástroj“ je silnější.Pokud lze hladinu hluku v místnosti ovládat dodatečnou zvukovou izolací, pak na ulici nemůžete zvuk odstranit.Pokud jsou domy sousedů ve značné vzdálenosti, může to být neohrožené, ale pokud je budova hustá, může dojít ke konfliktům.

Je-li dobře vypočítán, dodatečná tepelná izolace a zvuková izolace minimalizuje zisk při nákupu střešní krytiny.Možná další, dražší zpočátku zastřešení, v důsledku toho bude výhodnější.Takže zde musíte spočítat možnosti.

To vše bylo popsáno, aby se zajistilo, že jste měli lepší představu o tom, zda je opravdu levné postavit podkroví.Ukázalo se, že to tak není.Toto řešení má nicméně své výhody:

  • Podkroví je snadné.Proto bude nadace pro soukromé domy potřebovat jen o něco silnější než se zařízením v jednom patře.Od nákladůna nadaci je významná část nákladů, pak je zisk hmatatelný.
  • Při nedostatku finančních prostředků může být izolace podkroví a její uvedení do provozu zpožděno o požadované období.Navíc bude toto zpoždění užitečné.To je důvod, proč.Při stavbě se téměř vždy používá les s vysokou vlhkostí.Pokud se zahřejete okamžitě, bude do tepelné izolace absorbována vlhkost.Pokud je „koláč“ vyroben správně, přirozeně zmizí.Pokud však dojde k porušení předpisů, mohou nastat problémy.Pokud střecha pod střešním materiálem zůstane nějakou dobu nečinná bez izolace (ale s hydroizolací nutně položenou pod střechou), pak dřevo dobře zaschne a bude méně problémů.
  • ​​
  • Podkroví umožňuje, aby byl dům originální a nestandardní.Budova je v každém případě výraznější a individuálnější - existuje spousta možností designu.

Snažili jsme se co nejúplněji popsat miny podkroví a jeho výhody.Pokud se nebojíte potíží, zvolte, který design dáváte přednost.

Jak si přečíst štítovou střechu zde.

Druhy podkrovních střech

Střecha podkrovního typu použitá při stavbě soukromých domů má pro zařízení různé možnosti.Můžete vytvořit všechny existující typy střech, s výjimkou snad plochých.Všechny ostatní mohou být realizovány jak v „čisté“ formě, tak v kombinaci.

Jednostranné

Domy se střechami z jednoosé mansardové vypadají neobvykle.Její zařízení je nejvícejednoduché kvůli nedostatku brusle a problémům spojeným s jeho uspořádáním.Paprsky jsou založeny na Mauerlatu namontovaném na různých úrovních stěn.Zkosení je vytvořeno kvůli rozdílu ve výšce dvou protilehlých stěn.V tomto případě by měl být úhel sklonu v rozmezí 35 ° - 45 °.Menší sklon povede k nahromadění velkého množství sněhu, což vyžaduje posílení nosných trámů a instalaci dalších podpěr, čímž se sníží již tak malá obytná plocha v takovém podkroví.

Jednostranná mansardová střecha

Budeme-li mluvit o vnějším provedení domu, vypadají budovy nestandardně.Nejčastěji se ve vysoké stěně podkroví vytváří velké okno: to má pro to samotná struktura.Viz příklady níže.

Tento dům s pultovou střechou je nejkonzervativnější

Konstrukce pultové střechy je nejlevnější, pokud vzdálenost mezi dvěma protilehlými stěnami nepřesahuje 4,5 metru: můžetena stěnách položte standardní délku tyčí a nedělají nosné konstrukce.Zdá se, že je to kvůli rozhodnutí na obrázcích níže, ale ukázalo se to velmi zajímavé.

Je-li vzdálenost mezi stěnami kratší, je struktura poměrně jednoduchá

Nestandardní řešení: dvě jednoosé střechy tvoří mezi nimi terasu

Štít

Nejrozšířenější je sedlová střecha: se společnou strukturou může existovat mnoho řešení.Samotný design je nejoptimálnější: relativněnízká cena umožňuje uspokojit různé požadavky na požadovanou podlahovou plochu.

Podkroví se nejsnadněji realizuje pod obvyklou sedlovou střechou, ale jeho výška by měla být dostatečná, aby pod něj mohla být přidělena obývací místnost (pokud má být podlaha obytná).Může to být:

  • symetrický - hřeben je umístěn nad středem budovy;
  • asymetrický - hřeben je odsazen od středu.

Pedásy jsou přímé čáry.Místnost se ukazuje jako lichoběžníková, v poměrně širokých budovách lze rozlišit čtvercovou.Nevýhodou sedlové střechy podkroví je to, že odřízne velký prostor po stranách, což v soukromých domech není vždy přijatelné.Aby značná místa nechodila, používají se pro zařízení skříní nebo skříní.

Konstrukce podkroví pod sedlovou střechou

S tímto uspořádáním jsou okna vyrobena ve střeše, jejich umístění závisí na úhlu sklonu.Mohou být slyšitelné, jako na fotografii nahoře nebo v rovině střechy, jako na fotografii níže.

Okna mohou být umístěna v rovině střechy

Existuje další možnost pro podkrovní střechu soukromého domu se dvěma svahy - jedno a půl patra.Instaluje se na zdi vypuzené na určitou úroveň.Dům se pak nazývá „jedno a půl patra“ (jeden z takových domů na fotografii výše).

Rozdíl v využitelné ploše je zřejmý, ale náklady jsou vyšší (za materiál stěn)

Jedná se o dva typy střech se sedlovou střechou.Stále existuje třetí - zlomený.Lze je rozlišitv samostatné kategorii - zařízení má významné rozdíly.

Přečtěte si o konstrukci sedlové střechy podkroví.

Zlomený

Konstrukce zlomené mansardové střechy je složitější a jednodušší.Ve skutečnosti se jedná o stejné dva svahy, ale sestávají ze dvou částí s různými svahy.Tato struktura umožňuje utrácet životní prostor bez utrácení peněz na budování zdí, jen o něco méně než ve spodním patře (asi 15%).V tomto smyslu je jeho zařízení jednodušší.Krokevní systém má však složitější strukturu a v tomto smyslu je jeho struktura složitější.

Konstrukce zlomené mansardové střechy - nejčastěji používaná verze krokevního systému - s odstraněním části krokví za povrch stěny.Vytvoří se tak převis, který chrání spojení stěn před srážkami

. Tento typ je nejběžnějším v konstrukci.Snadno vám umožňuje zvětšit využitelnou plochu, stavět na malých budovách, jako je garáž nebo letní kuchyně, a získat další, téměř izolované bydlení.Protože materiály používané ve stavebnictví jsou obvykle lehké, je únosnost základny obvykle dostačující, ale výpočet se nehodí. Přečtěte si o výpočtu základu pásu zde ).

Malá místnost od kulatiny je níže a nahoře je rozlehlé podkroví spočívající na regálech

Čtyřpodlažní

již složité systémy, které je třeba vypočítat.Povrch je velký, náklady naizolace se výrazně zvyšuje, zatímco velikost podkrovního prostoru klesá: části areálu jsou odříznuty ze všech čtyř stran.

Jejich plus je vysoká odolnost proti silným větrům: všechny povrchy jsou nakloněné a zatížení větrem na svahy nepůsobí tolik tlaku.Struktura je taková, že přesahy mohou být nízké, chrání stěny před účinky deště a větru.Kromě toho jsou domy s takovými střechami považovány mnoha za nejatraktivnější.Klasická verze sedlové střechy je boková.

Jedním z typů čtyřšikmých střech je prostor pro bok a podkroví.Při plném růstu můžete stát pouze ve střední části

Když jsou postaveny, nakloněné krokve jsou posíleny - představují většinu zatížení.Obecně je jeho krokvový systém jedním z nejsložitějších, materiálově náročných, a proto nákladných.Aby bylo možné vyhodnotit celou částku práce a nákladů, zvažte její design na níže uvedené fotografii.

Systém krokví v podkroví střechy

Na horním obrázku vidíte všechny podpěry, svahy, které je třeba nainstalovat, na druhém je struktura a umístění krokví jasněji nakresleno.

Stále existuje přechodná možnost - napůl kyčle.Jedná se o kříž mezi štítovou a sedlovou střechou.V tomto případě je bedra vytvořena pouze jako část výšky podlahy.

Polostropní mansardová střecha.Organizace příhradového systému

Jsou popsány pouze hlavní typy střech mansardů.Stále jsoukombinace.Například kyčel může být také zlomen, stejně jako jednoruční.Existuje opravdu spousta možností.Hlavní věcí je předcházet hrubým chybám ve vývoji krokvového systému a pak je vše správně implementováno.

Střecha mansardového typu s balkonem

Jak se vyrábějí střešní okna, jak bylo popsáno výše.Téměř na stejném principu staví balkony.Existují dokonce i speciální okenní systémy, které to umožňují na povrchu rampy.Ačkoli je implementace jednodušší, takové okno je slušné.

Jeden z typů malého balkonu

Pokud to únosnost stěn umožňuje zvětšením velikosti okna zvukového typu, lze vytvořit visutý balkon.

Vikýř může být také přeměněn na malý balkon

Sloupy mohou podporovat oblast balkonu.Pouze v tomto případě se odstranění provádí nad vchodem.Pak se sloupce organicky hodí a také slouží jako dekorace.

Sloupy, které tvoří přední dveře, podepírají plošinu

Balkón v přední části domu s podkrovím je postaven na jiném principu.Prodloužený převis vpřed ho chrání, pokud to zeď umožňuje, je plošina zavěšena.

Balkón na štítu střechy štítu

V malých domech se balkon nejčastěji vyrábí v důsledku skutečnosti, že štít štíhlé podlahy se pohybuje od nosné zdi.Díky tomuto odsazení se získá web.Hledí v těchto střechách se vyrábějí pokračováním zastřešení na alespoň jedné úrovni s vnější stěnou a ještě lépe - dále.Tenhlevýstupek chrání stěnu pedimentu a sníží množství srážek, které padnou na otevřené ploše.

Pedál podkroví se pohybuje směrem dovnitř.Výsledná plocha se používá jako otevřený balkon

Konstrukce tohoto typu střechy je taková, že lze rozšířit i krytou terasu.Jeho okraj se může opřít o ozdobnou zeď nebo o sloupy.

Složitostí tohoto projektu jsou dlouhé krokve

V tomto projektu byla provedena podobná myšlenka, ale střecha je vícevrstvá.Je obtížné samostatně vypočítat, je ještě obtížnější správně provést údolí, protože jsou vzácné

Pokud mluvíme o nestandardních řešeních, pak se mansardová střecha ve tvaru „G“ ukáže jako funkční ze dvou střech s jedním sklonem.Navíc je to levný způsob, jak navrhnout takovou nestandardní budovu.

Jednostranná střecha mansardové střechy ve tvaru písmene „G“

Pokud potřebujete levný způsob stavby domu - přečtěte si o rámové konstrukci bydlení.